پروژه ها

مبدل حرارتی

حصارصنعت | مبدل حرارتی

نام پروژه : مبدل حرارتی

کارفرما : جوشش بهین صنعت

مبدل حرارتی

حصارصنعت | مبدل اسید سولفوریک

نام پروژه : مبدل حرارتی

کارفرما : پتروشیمی مارون

بازسازی هیترهای نیروگاهی

حصارصتعت | هیترهای نیروگاهی

نام پروژه : بازسازی هیتر

کارفرما :نیروگاه برق شازند

برج تقطیر

حصارصنعت | برج تقطیر

نام پروژه : برج تقطیر

کارفرما : پتروتک سان

برج تقطیر

حصارصنعت | برج تقطیر

نام پروژه : برج تقطیر

کارفرما : پتروشیمی مارون

برج تقطیر

حصارصنعت | برج تقطیر

نام پروژه : برج تقطیر

کارفرما : شرکت پتروشیمی شازند

برج درام

حصارصنعت | برج درام

نام پروژه : برج درام

کارفرما : نیروگاه سرخس

کوره

حصارصنعت | کوره

نام پروژه : کوره

کارفرما : آهن و سیلیس آذرخش

کوره دوارفروسلیس

حصارصنعت | کوره

نام پروژه : کوره دوارفروسلیس

کارفرما : شرکت آذرخش ملایر

کنونتور

حصارصنعت | کنورتور

نام پروژه : کنونتور

کارفرما : شرکت صنایع مس ایران

دودکش های غبارگیر

حصارصنعت | دودکش های غبار گیر

نام پروژه : دودکش های غبارگیر

کارفرما : فولاد کویر دامغان

پکینگ فیلتر

حصارصنعت | پکینگ فیلتر

نام پروژه : پکینگ فیلتر

کارفرما : شرکت سمان آریا پترولیوم

مخازن تحت فشار

حصارصنعت | مخازن تحت فشار

نام پروژه : مخازن تحت فشار

کارفرما : هیربد نیرو

پرهیتر

حصارصنعت | مخزن قیر

نام پروژه : پرهیتر

کارفرما : شرکت Roham Sperlus Bitumen

مخازن تحت فشار

حصارصنعت | مخازن تحت فشار

نام پروژه : مخازن تحت فشار

کارفرما : تدبیر ایرانیان

حوضچه API

حصارصنعت | حوضچه API

نام پروژه : حوضچه API

کارفرما : شرکت پالایش نفت اما خمینی (ره) شازند

مبدل اسید سولفوریک

حصارصنعت | مبدل اسید سولفوریک

نام پروژه : مبدل اسید سولفوریک

کارفرما : مشارکت پترو تک سان وایده صنعت

داکت

حصارصنعت | داکت

نام پروژه : داکت

کارفرما : شرکت کاراکیمیا

سیلو

حصارصنعت|سیلو

نام پروژه : داکت

کارفرما : شرکت زرین سوله

اسکلت دادگستری

حصارصنعت | اسکلت دادگستری

نام پروژه : اسکلت دادگستری

کارفرما : شرکت بنابتن

اکونومایزر

حصارصنعت | اکونومایزر

نام پروژه : اکونومایزر

کارفرما : مشارکت پترو تک سان و ایده صنعت

پایپرک فاز 14 و 19

حصارصنعت | پاپیرک

نام پروژه : پایپرک فاز 14 و 19

کارفرما : شرکت فراپتروسازان انرژی