• نام پروژه : مبدل حرارتی

  • کارفرما : جوشش بهین صنعت

  • موضوع : تامین و ساخت پوسته

    مبدل حرارتی پتروشیمی مارون

  • وزن تجهیزات : 40 تن