• نام پروژه : برج تقطیر

  • کارفرما : پتروشیمی شازند

  • موضوع : ساخت ونصب برج 120واحد اتانول آمین

  • وزن تجهیزات : 7 تن