نام پروژه : اکونومایزر

کارفرما : مشارکت پترو تک سان و ایده صنعت

موضوع : تامین و ساخت و اصلاح دو دستگاه اکونومایزر پتیروشیمی ارومیه

وزن تجهیزات : 48 تن